JavaScript

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trì

...Tất cả

JavaScript JavaScript

Kiểm tra một checkbox với jQuery?

Dương Bích Huệ Dương Bích Huệ
 11  01  00
11 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thu Thủy, Ngô Ðắc Thái Duy Do ... (tất cả)

Hi all. Mình muốn làm một cái gì đó như thế này để đánh dấu vào một ô trống bằng cách sử dụng jQuery:

$(".myCheckBox").checked(true);

hoặc như này

$(
...Tất cả
4,946 xem 14 theo dõi 11 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Làm nổi bật (highlight) 1 từ với Jquery?

Nguyễn Vĩnh Hải Nguyễn Vĩnh Hải
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thu Hồng, Trịnh Trung Dũng Lý Quỳnh Nhiên ... (tất cả)

Về cơ bản cần tôi phải làm nổi bật một từ cụ thể trong một khối văn bản. Ví dụ, giả sử tôi muốn nhấn mạnh từ "dolor" trong văn bản này:

<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip
...Tất cả
2,970 xem 08 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Đếm ngược số ký tự tối đa trong thẻ input hoặc textarea?

Trịnh Minh Tú Trịnh Minh Tú
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Tuấn Khoa Đỗ Lam Bích

Mình có 1 thẻ input giới hạn ký tự là 200 và một thẻ textarea giới hạn ký tự là 1000. Cho mình hỏi là làm thế nào để khi gõ 1 ký tự vào thẻ input h

...Tất cả
5,264 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Lấy id con bằng cách sử dụng Jquery?

Nguyễn Thanh Nhung Nguyễn Thanh Nhung
 10  01  01
05 bình chọn hữu ích bởi Đặng Trung Anh, Nguyễn Bách Tùng Phạm Vĩnh Khoa ... (tất cả)

Làm thế nào mình có thể lấy id sử dụng jquery

<span data-itemkey="40e1eec6-f949-468e-8a25-ba97d0ec3fb2" class="word">
  <div class="additionalStyling green" id="2&q
...Tất cả
5,199 xem 08 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Tôi muốn gửi một mảng như là một yêu cầu Ajax?

Phan Tiến Hoạt Phan Tiến Hoạt
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Mạnh Trình, Võ Thiện Tâm Trịnh Phi Cường
info[0] = 'hi';
info[1] = 'hello';

$.ajax({
 type: "POST",
 url: "index.php",
 success: function(msg){
  $('.answer').html(msg);
 }
});

Làm thế nào tôi có thể l&

...Tất cả
2,471 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Làm thế nào có thể tải nên các tập tin không đồng bộ sử dụng jquery?

Nguyễn Thụy Linh Nguyễn Thụy Linh
 06  01  00
06 bình chọn hữu ích bởi Bùi Thúy Liên, Ngô Minh Thy Đặng Anh Phương ... (tất cả)

Mình muốn tải lên một tập tin không đồng bộ với jQuery. Đây là HTML của mình:

<span>File</span>
<input type="file" id="file" name="file" size="10"/&g
...Tất cả
2,913 xem 09 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Làm thế nào để loại bỏ button đóng (dấu X) trên hộp thoại jQuery UI?

Phan Huỳnh Anh Phan Huỳnh Anh
 06  02  00

Làm thế nào để loại bỏ các nút close (X ở góc trên bên phải) vào một hộp thoại được tạo ra bởi jQuery UI?

...Tất cả
1,678 xem 05 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

jQuery - Mảng không hiển thị các giá trị đúng trong button text?

Huỳnh Đức Công Huỳnh Đức Công
 03  02  00
01 bình chọn hữu ích bởi Đặng Nam Việt

Tôi có một dropdown bootstrap với các checkbox kiểm tra, đây là html của tôi:

<div class="button-group">
  <button type="button" class="dropdo
...Tất cả
1,965 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Làm thế nào để tôi có được một button bật tắt để chuyển một mảng lui từ giảm dần để tăng dần?

Huỳnh Phú Thịnh Huỳnh Phú Thịnh
 00  01  00

Tôi đang sử dụng bubbleSort, và tôi có thể nhận được các mảng để chuyển đổi từ đơn đặt hàng ban đầu của nó để giảm dần, nhưng tôi đang gặp rắc rối khi muốn đi từ giảm dần trở lại tăng dần. Nê

...Tất cả
1,177 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách