Java

Java (đọc như "Gia-va") là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class).

...Tất cả

Java Java

Cách convert xml sang json trong java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Thiên Lam, Võ Anh Khuê Tieu Cong Hau

Mình có bài toán, là phải convert dữ liệu từ file xml sang json để sử dụng.

Dữ liệu trên hệ thống có hai định dạng,

  1. Một là file  XML, 
  2. Hai là dữ liệu lấy từ webservice.
...Tất cả
4,220 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Java Java

Java Website

Vũ Mạnh Cường Vũ Mạnh Cường
 09  06  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Gia Linh Hoàng Khánh Giao

Các anh/chị  ai làm về Java Web cho em hỏi chút em muốn học theo hướng java web thì cần học những kiến thức gì  ạ !! Hiện em mới chỉ có kiến thức về phần Jav

...Tất cả
1,792 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Java Java

Phân biệt interface với abstract class

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
04 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Mỹ Nga, Vũ Mạnh Cường Tieu Cong Hau ... (tất cả)

Hôm trước đi phỏng vấn, bạn mình về bảo công ty nào cũng hỏi

Phân biệt interface với abstract class trong java.

Mình đọc nhiều tài liệu mà hoa hết cả mắt, 

Ai tóm tắt bằng tiếng

...Tất cả
2,451 xem 02 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Java Java

Phân biệt String, StringBuilder and StringBuffer trong java?

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
01 bình chọn hữu ích bởi Đặng Thu Duyên

Câu hỏi hay gặp phỏng vấn nè. Hú hú

Phân biệt String, StringBuilder and StringBuffer trong java?

 

...Tất cả
1,984 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Java Java

việc làm

Cool  Rain Cool Rain
 03  04  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Mạnh Cường Cool Rain

Các anh co em hỏi hiện em đang là sinh viên năm cuối ngành IT em học BK trường em học 5 năm khá già tuổi rồi nhưng mà em chưa từng đi thực tập ở đâu cả mà chỉ học tập ki&ecir

...Tất cả
1,796 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Java Java

Cách convert dữ liệu từ Json to XML

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Mình có bài toán thứ 2 là convert dữ liệu từ json sang XML

Api mình đã call webservice để lấy dữ liệu json, yêu cầu hệ thống lưu dữ liệu định dạng xml lên máy tính.

Ai c&oac

...Tất cả
2,524 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Java Java

Hỏi về thread trong Java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Trong java có threads,

Nhưng trong quá trình học mình không được thực hành mấy, xem trên mạng thấy đi phỏng vấn cũng nhiều nơi hỏi về threads.

1. Có bao nhiêu cách tạo một thread?

...Tất cả
1,864 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Java Java

Chuyển đổi ArrayList<String> thành String []?

Trần Khiết An Trần Khiết An
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Khánh Minh, Dương Kỳ Duyên Tạ Quang Minh ... (tất cả)

Tôi đang làm việc trong môi trường Android và đã thử đoạn code sau, nhưng nó dường như không được làm việc.

String [] stockArr = (String[]) stock_list.toArray();

Nếu tôi định nghĩa như sau

...Tất cả
3,325 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Java Java

LinkedList hay ArrayList chạy nhanh hơn?

Tạ Mỹ Lợi Tạ Mỹ Lợi
 00  01  00
List li = new LinkedList();

for (int i = 0; i < 100; i++) {
    li.add(i);
}

long start1 = System.nanoTime();
li.get(57);

long end1 = System.nanoTime();
long diff1 = end1-start1;

System.out.println("Time LinkedList = "+diff1);

List
...Tất cả
1,829 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách