Hàng tồn kho

Tồn kho là toàn bộ nguồn vào quy trình sản xuất như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà công ty dùng trong hoạt

...Tất cả

Lê Hưng Ðạo Lê Hưng Ðạo
 07  01  00
Theo dõi bởi Hoàng Hồng Thủy Dương Tường Phát
Lê Thu Huyền Lê Thu Huyền
 07  01  01
Theo dõi bởi Phan Tích Thiện Tạ Mai Khanh
Ngô Tịnh Lâm Ngô Tịnh Lâm
 06  00  01
Theo dõi bởi Lê Hải Yên, Huỳnh Hùng Dũng Hoàng Tường Vinh ... (tất cả)
Nguyễn Kim Thư Nguyễn Kim Thư
 06  01  01
Nguyễn Triều Thành Nguyễn Triều Thành
 06  01  01
Nguyễn Băng Tâm Nguyễn Băng Tâm
 06  01  02
Phan Diệu Lan Phan Diệu Lan
 05  00  01
Theo dõi bởi Hoàng Gia Linh, Trần Hồng Xuân Ngô Nguyên Phong
Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thanh Hương
 05  00  01
Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Quốc Tuấn
 05  00  02
Nguyễn Phượng Long Nguyễn Phượng Long
 05  00  01
Nguyễn Vân Ngọc Nguyễn Vân Ngọc
 05  00  02
Trần Ngọc Hoa Trần Ngọc Hoa
 05  00  01
Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Hoàng Huy
 05  00  02
Tạ Ðức Trí Tạ Ðức Trí
 05  01  00
Dương Ngọc Trâm Dương Ngọc Trâm
 04  00  01
Theo dõi bởi Phạm Mỹ Nga, Phan Bá Kỳ Tạ Phượng Long ... (tất cả)
Trần Thanh Ðoàn Trần Thanh Ðoàn
 04  00  01
Theo dõi bởi Trịnh Tâm Hạnh Ngô Kiết Trinh
Lý Thy Vân Lý Thy Vân
 04  01  00
Theo dõi bởi Phạm Hương Trà, Phan Quế Chi Nguyễn Trung Khải ... (tất cả)
Nguyễn Minh Thuận Nguyễn Minh Thuận
 04  00  01
Nguyễn Hồng Minh Nguyễn Hồng Minh
 04  00  01
Nguyễn Thảo Sương Nguyễn Thảo Sương
 04  00  02
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách