Hàng tồn kho

Tồn kho là toàn bộ nguồn vào quy trình sản xuất như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà công ty dùng trong hoạt

...Tất cả

Nguyên lý Kế toán

img

Em có một số thắc mắc mong các a/c giải đáp

1. Cái giá của hàng tồn kho đầu kì nó không cho thì em phải dùng cái giá trị hàng hóa ở bảng trên hay cả giá trị của hàng hóa và hàng gửi bán ạ?
2. Ở nghiệp vụ 1 thì nó cho chi phí vận chuyển hàng thì ở đây có 2 loại là hàng hóa v&a

...Tất cả
1,064 xem 00 hữu ích viết –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách