Góc Newbie

Newbie là thuật ngữ có nghĩa là người mới .Thuật ngữ này thường áp dụng cho những người chưa biết sử dụng máy tính và Internet hoặc mới tham gia

...Tất cả

Phan Huyền Diệu Phan Huyền Diệu
 02  01  00
Theo dõi bởi Hoàng Thu Oanh, Bùi Hữu Khôi Ngô Tấn Lợi
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách