C++

C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đ&a

...Tất cả

C++ C++

Sự khác biệt giữa #include <filename> và #include "filename" là gì?

Phan Kiều Ngân Phan Kiều Ngân
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Bùi Ðăng Khoa

Trong ngôn ngữ lập trình CC++, sự khác biệt giữa việc sử dụng dấu ngoặc nhọn(< >) và sử dụng dấu ngoặc kép(" ") trong một include là gì?

  1.  #include <filena
...Tất cả
2,195 xem 02 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

C++ C++

Tôi bị dính lỗi này : error c2065: 'filename' : undeclared identifier(không khai báo định danh)

Lê Trường Phúc Lê Trường Phúc
 00  01  00
#include <iostream>
#include <ostream>
#include <istream>
#include <ostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <iomanip>    

void GetOutputFileStream(std::ofstream * fou
...Tất cả
1,995 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

C++ C++

Cách chuyển đổi năm âm lịch C++

Võ Xuân Hãn Võ Xuân Hãn
 00  01  00

Chào mọi người

Em đang làm một bài toán, với yêu cầu như sau: Nhập vào số năm: Ví dụ 2015, viết thuật toán xuất ra:

2015 có phải năm nhuận không? Năm âm l

...Tất cả
1,374 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách