C++

C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đ&a

...Tất cả

C++ C++

Sự khác biệt giữa #include <filename> và #include "filename" là gì?

Phan Kiều Ngân Phan Kiều Ngân
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Bùi Ðăng Khoa

Trong ngôn ngữ lập trình CC++, sự khác biệt giữa việc sử dụng dấu ngoặc nhọn(< >) và sử dụng dấu ngoặc kép(" ") trong một include là gì?

  1.  #include <filena
...Tất cả
2,854 xem 02 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

C++ C++

Tôi bị dính lỗi này : error c2065: 'filename' : undeclared identifier(không khai báo định danh)

Lê Trường Phúc Lê Trường Phúc
 00  01  00
#include <iostream>
#include <ostream>
#include <istream>
#include <ostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <iomanip>    

void GetOutputFileStream(std::ofstream * fou
...Tất cả
2,474 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

C++ C++

Nên dùng phầm mềm viết C++ nào nhất?

Phan Ánh Xuân Phan Ánh Xuân
 08  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Thanh Việt Bùi Trọng Khánh

Hiện tại e thấy có khá nhiều phần mềm lập trình C++ như Turbo C++, DevC++, C Free... . E mới học lập trình nên ko biết nên dùng cái nào là tối ưu nhất. Mong các Pro

...Tất cả
2,473 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

C++ C++

Sự khác biệt giữa * và -> trong C++?

Võ Tấn Dũng Võ Tấn Dũng
 07  02  00
06 bình chọn hữu ích bởi Võ Mai Nhi, Nguyễn Tony Tạ Đình Cường ... (tất cả)
2,158 xem 08 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

C++ C++

Làm thế nào để định nghĩa 1 hàm Private trong C++?

Lê Phượng Vũ Lê Phượng Vũ
 08  02  01
01 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Bích Hà
1,601 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

C++ C++

Cách đọc & ghi file trong C++

Phan Minh Khánh Phan Minh Khánh
 15  02  01
07 bình chọn hữu ích bởi Võ Anh Tú, Trịnh Anh Tú Trịnh Duy Bảo ... (tất cả)

Làm sao để đọc & ghi dữ liệu vào một file text trong C++?

...Tất cả
2,680 xem 11 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

C++ C++

Toán tử "<" có nhanh hơn "<=" ?

Đặng Phương Quyên Đặng Phương Quyên
 10  02  02
06 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Thùy Dương, Dương Hoàng Sơn Võ Sao Khuê ... (tất cả)

Giả sử có 2 phép so sánh:

So sánh 1: a < 90001
So sánh 2: a <= 90000

Thì phép so sánh 1 có nhanh hơn phép so sánh 2 không?

...Tất cả
2,245 xem 08 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

C++ C++

Hỏi cách kiểm tra số nguyên tố trong C++

Đỗ Thụy Nhung Đỗ Thụy Nhung
 00  01  00

Chào mọi người. 

Em muốn kiểm tra một số, có phải là số nguyên tố trong C++ thì phải làm sao ạ?

...Tất cả
5,416 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

C++ C++

Cách chuyển đổi năm âm lịch C++

Võ Xuân Hãn Võ Xuân Hãn
 00  01  00

Chào mọi người

Em đang làm một bài toán, với yêu cầu như sau: Nhập vào số năm: Ví dụ 2015, viết thuật toán xuất ra:

2015 có phải năm nhuận không? Năm âm l

...Tất cả
2,095 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách