C

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để d&ug

...Tất cả

C C

Text sau % không được in ra?

Trịnh Vân Thường Trịnh Vân Thường
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Vũ Anh Khoa, Lê Gia Khanh Lê Giáng Mi
 //program
 #include<stdio.h>
 int main()
 {
   printf("remainder of 5%2 is : %d",5%2);//here %2 is not printing
   return 0;
 }

output:

remainder of 5 is : 1

Chỉ có %2 là không được in bởi printf() c&og

...Tất cả
1,604 xem 06 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

C C

Switch/String trong C?

03 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Minh Hiếu, Nguyễn Công Hiếu Võ Thủy Minh

Tôi đang cố gắng để thực hiện chức năng này để trả về một chuỗi.

char * vergleich(int random) {
  char *erg;
  switch(random) {
    case 1: erg = "Siccor" ; break;
    case 2: erg = "Paper" ; br
...Tất cả
1,629 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

C C

Chia một số cho 3 mà không sử dụng các toán tử *, /, +, -,%?

Đỗ Việt Nga Đỗ Việt Nga
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Cương Quyết, Ngô Quang Hòa Lý Liên Chi ... (tất cả)

Làm thế nào chia một số cho 3 mà không sử dụng các toán tử *, /, +, -%?

...Tất cả
1,757 xem 10 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

C C

Giải thích tại sao kết quả ra 17?

Vũ Thu Hiền Vũ Thu Hiền
 00  01  00
‪#‎include‬ <stdio.h>
‪#‎define‬ add(x, y, z) x + y + z

int main(){
  float a = (add(10, 2, 1) * 5.0f);
  printf("%f",a);
  return 0;
}

Tại sao kết quả ra 17?

...Tất cả
1,381 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

C C

Với mảng trong C, tại sao lại có trường hợp a[5] == 5[a]?

Lê Phượng Vũ Lê Phượng Vũ
 08  02  01
03 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Nhật Hồng, Võ Lan Nghi Lê Oanh Thơ

Trong cuốn C Programming Language có đề cập đến mảng trong C : a[5] = 5[a]. Tại sao lại như vậy?

...Tất cả
1,224 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

C C

Nhập vào n phần tử trong mảng, sau đó nhập vào số nguyên k, hãy tìm tất cả dãy con có tổng bằng k?

Trịnh Quốc Hiển Trịnh Quốc Hiển
 07  01  00
07 bình chọn hữu ích bởi Phạm Văn Khoáng, Nguyễn Tú Linh Hồ Thu Ngân ... (tất cả)

Nhập vào n phần tử trong mảng, sau đó nhập vào số nguyên k, hãy tìm tất cả dãy con có tổng bằng k?

Ví dụ : nhâp 10 số

Input :

 • 3 6 1 2 5 1 6 3 4 2
 • k = 9

Output

 • 6 1 2
...Tất cả
1,718 xem 07 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

C C

Lỗi has triggered a breakpoint trong C?

Vũ Huy Khánh Vũ Huy Khánh
 25  01  01
07 bình chọn hữu ích bởi Dương Ðức Thành, Võ Giang Lam Lý Cao Sơn ... (tất cả)
int binarySearch(int *A, int n, int X)
{
  int j = 0;
  int *B = new int[n];
  for ( int i = n - 1; i >= 0; i--)
  {
    if ( A[i] > X)
    {
      B[j] = A[i];
      j++;
    }
  }
  int Min = B
...Tất cả
3,976 xem 05 theo dõi 07 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách