Câu hỏi dành cho anh Hồ Việt Hải founder của Triip.me, cofounder và thành viên hội đồng quản trị tại SHIELD

1. Làm thế nào để thu hút người dùng muốn sử dụng ngay app của mình khi vừa xem Landing page hoặc mới dùng thử?

2. Phương pháp thử nghiệm sản phẩm (prototype, close beta) với nhóm người dùng đầu tiên hiệu quả?

3. Background quan trọng như thế nào trong lĩnh vực mình startup?

4. Start triip.me bao lâu thì bắt đầu có doanh thu & doanh thu đó đến từ đâu và có được như thế nào?

5. Đối với sản phẩm như Triip.me kênh marketing nào là hiệu quả nhất?

6. Key activities làm nên giá trị của triip.me là gì?

7. Điều gì có thể giúp 1 startup tạo nên sự khác biệt?

8. Vai trò của thiết kế/người thiết kế đối với startup về công nghệ?

9. Vấn đề pháp lý, đăng ký kinh doanh, vấn đề cổ phần cho các co-founder?

10. Kinh nghiệm tìm được co-founder, key member trong team?

11. Đối với Triip.me bao lâu là đủ để có thể sinh lời để chia lương cho các nhân tài?

12. Startup 101 là gì?

13. Triip hiện tại đang dùng những channel hoặc cách tiếp cận nào của growth hacking để đạt mục tiêu mình muốn?

14. Ai là người sớm chấp nhận Triip.me (cả khách du lịch và các chuyên gia địa phương)?

15. Làm thế nào tìm được người đồng sáng lập nhiều năm kinh nghiệm?

16. Lo lắng khi mô hình bị một tư bản năm được với lợi thế Unlimited Resource sẽ phát triển ở các Châu Lục lớn?

Facebook: https://www.facebook.com/groups/launchpad/permalink/1001657789875925

1,509 xem 04 hữu ích viết –