Kế toán mua hàng theo phương thức nhận hàng

* Kế toán mua hàng theo phương thức nhận hàng

- Khi mua hàng về nhập kho

 • Nợ TK 156: Giá mua hàng hoá
 • Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào
 • Có TK 111,112,331: Tổng giá thanh toán

- Nếu phát sinh chi phí trong quá trình mua

 • Nợ TK 1562: Chi phí thu mua
 • Nợ TK 133: thuế GTGT
 • Có TK 111, 112,331

- Nếu có bao bì đi kèm hàng hoá tính tiền riêng khi nhập kho

 • Nợ TK 1532: Trị giá bao bì
 • Nợ TK 133:
 • Có TK 111,112,331

Ví dụ:

Doanh nghiệp mua một số hàng trị giá 200 tr, VAT 10% tiền mua hàng còn nợ người bán

Bao bì đi cùng hàng tinh giá riêng trị giá 2tr, thuế VAT 5% trả bằng tiền mặt

Trong quá trình mua hàng phát sinh chi phí vận chuyển là 1500tr thuế VAT 10% đã trả bằng tiền gửi ngân hàng

Giải:( Đvt: đồng)

 • Nợ TK156: 200.000.000
 • Nợ TK133: 20.000.000
 • Có TK331: 220.000.000

Phản ánh chi phí phát sinh:

 • Nợ TK1562: 1.500.000
 • Nợ TK133: 150.000
 • Có TK112: 1.650.000

Bao bì

 • Nợ TK1532: 2.000.000
 • Nợ TK133: 100.000
 • Có TK111: 2.100.000
5,096 xem 03 hữu ích viết –