Từ vựng liên quan đến tình trang buồng phòng khách sạn

OOO - Out of order

CO - Phòng sự cố

Check out - Phòng khách trả

OC (Occupied) - Phòng có khách

VR (Vacant ready) Phòng sạch sẵn sàng đón khách

VD (Vacant dirty) - Phòng trống bẩn

VC (Vacant Clean) Phòng trống sạch

DND (Do not disturb) - Vui lòng đừng làm phiền

Make up room - Phòng cần làm ngay

VIP (Very Important Person) - Phòng dành cho khách quan trọng

EB (Extra bed) - Giường phụ

SLO (Sleep out) Phòng có khách ngủ bên ngoài

EA (Expected arrival) - Phòng khách sắp đến

HU (House use) - Phòng sử dụng nội bộ

DL (Double locked) - Khóa kép

BC (Baby cot) - Nôi trẻ em

EP (Extra person) - Người bổ sung

PCG (Primary care giver) - Khách khuyết tật

OOS (Out of used) Phòng không dùng được

SO (Stay over) - Phòng khách ở lâu hơn dự kiến

253 xem 02 hữu ích viết –