Phân biệt Road và Street

1. ROAD là một lối đi, con đường nối hai vùng, địa điểm với nhau để phương tiện giao thông có thể qua lại.
Trước đây, "road" được dùng để chỉ con đường nối hai địa điểm có khoảng cách lớn. Tuy nhiên, theo thời gian, "road" cũng dành đẻ nói con đường nối hai làng, thị xã, làng mạc dù hai địa điểm ở khá gần nhau hay cùng thuộc một thành phố. Chính vì vậy, "road" thường chỉ những con đường dài và quan trọng trong một thành phố. 
Ex: - The farm is two miles south of the main road. (Nông trang cách đường chính 2 dặm về phía Nam)
- Is this the Belfast road Biểu tượng cảm xúc smile the road that goes to Belfast)? (Đây có phải con đường dẫn đến Belfast không?)

2. STREET là một con đường được lát, trải nhựa trong khu đô thị, không có ở vùng nông thôn. Hai bên "street" thường có nhiều cửa hàng và nhà cửa dọc hai bên tạo nên sự tấp nập cho con đường, nhấn mạnh nhiều đến sự tương tác, hoạt động của con người với hai bên đường.
Ex: - It was 6pm and the streets were busy with people going home from work. (Đã 6 giờ tối và đường phố đông đúc bởi những người đi làm về.)
- Make sure you look both ways when you cross the street. (Nhớ nhìn cả hai bên khi qua đường.)

89 xem 00 hữu ích viết –