Phân biệt Made From và Made Of

Trong tiếng anh rất dễ nhầm lẫn giữa 2 cụm "Made from" và "Made of", kể cả với những người nắm khá chắc ngữ pháp tiếng Anh. Vậy, hãy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa chúng nhé !

* Ví dụ với “Made of”:
- This shirt is made of cotton.
- This house is made of bricks.
- The keyboard I use on my computer is made of plastic.

* Ví dụ với "made from":
- Paper is made from trees.
- Wine is made from grapes.
- This cake is made from all natural ingredients.

--> Vậy nếu chúng ta nhìn vào các ví dụ trong nhóm đầu sẽt hấy là chúng có chung một dạng.
The cotton - vải trong ví dụ về chiếc áo sơ mi thì khi thành chiếc áo vẫn là vải - still is cotton. Nó không thay đổi dạng thức hay trở thành một chất liệu khác.
Cũng tương tự, the brick - viên gạch - trong ví dụ Ngôi nhà làm bằng gạch, cũng không thay đổi và vẫn là gạch. Và nhựa làm bàn phím máy tính cũng vẫn là nhựa -plastic.

Vì thế chúng ta nói:
- This shirt is made of cotton.
- This house is made of bricks.
- The keyboard I use on my computer is made of plastic.

+ Còn trong trường hợp các ví dụ ở nhóm sau, cây - trees - trong ví dụ The paper is made from trees thì khi đó cây cối- trees không còn là cây nữa, mà đã trở thành giấy.
+ Nếu chúng ta nói Wine is made from grapes - trái nho - thì những quả nho đã không còn là nho khi được làm thành rượu vang, tức nó đã chuyển từ một thứ này sang thành một chất khác, mà trong trường hợp này là từ nho thành rượu vang.
+ Tương tự bột - flour và trứng - eggs với đường - sugar - đã làm thành bánh ngọt trong ví dụ: This cake is made from all natural ingredients.

Tóm lại quy tắc chung là:
- Nếu một chất liệu nào đó vẫn giữ nguyên dạng thức của nó thì chúng ta dùng made of.
- Nhưng nếu dạng thức của chất liệu đó thay đổi trong quá trình làm ra hay chế biến, chúng ta dùng made from.

-ST-

352 xem 02 hữu ích viết –