Những từ có gốc Come

Hẳn ai ai trong chúng ta cũng biết từ come có nghĩa là “đến”, tuy nhiên chúng ta còn có thể sử dụng từ “come” này theo nhiều cách khác nhau và mang nghĩa khác nhau, bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu nhé:

  • Come over: tới đâu (Come over here: tới đây)
  • Come around: đến đâu/sang đâu (come around my house: đến nhà tao chơi)
  • Come up with: nghĩ ra (we have to come up with a solution: chúng ta phải nghĩ ra giải pháp gì thôi)
  • How come: tại sao (how come you don’t want me: tại sao em lại không thích anh?)
  • Come to an end: kết thúc (our course has come to an end: khoá học của chúng ta đã kết thúc rồi)
  • Come across: tình cờ gặp ai (I came across my old friend yesterday: tôi tình cờ gặp lại bạn cũ ngày hôm qua)
  • Come across: có vẻ là người thế nào (He always comes across as a decent man: anh ấy lúc nào cũng có vẻ là người tử tế)
  • Come what may: dù thế nào đi nữa (Come what may, I still have to live on my earnings: dù thế nào thì tôi vẫn phải sống tự lập)
378 xem 04 hữu ích viết –