Hãy bỏ ngay kiểu học phát âm âm cuối "s/z/iz, t/d/id" hại não đi!

Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để phát âm đúng mấy cái âm /s/ /z/ /iz/ /t/ /d/ /Id/ rât dễ và không kiểu lung tung như các bạn học ở phổ thông. (Cái này rất có ích với các bé đang học phổ thông và ôn thi tốt nghiệp, đại học)

Các bạn đừng có dựa vào mấy cái chữ cái ch, sh , s....gi đó, kẻo lại bị nhiều cái lừa. Mình sẽ đi theo hướng tiếp cận như sau.

Các bạn cần nhận biết thế nào là phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Anh.
Theo sách vở thì các em này rất mệt, nào là cần phải đặt tay vào yết hầu xem cái nào rung thì là hữu thanh (có thanh âm), cái nào không rung thì gọi là "vô thanh". Nhiều người đặt tay chán chê cũng thấy rung hết các âm.

Đơn giản là các âm hữu thanh khi phát âm sẽ có sự gắn kết thêm một nguyên âm "ư" hoặc " ơ" thì nó mà hơi sẽ đưa ra mạnh mẽ. Còn các âm vô thanh thì không như vậy. Ví dụ: /b/ và /p/ thì âm /b/ là hữu thanh vì nó sẽ đọc gần như "bờ" tiếng Việt và bật hơi ra chút. Rõ ràng ta thấy nó như " b + ơ ". Còn "p" là vô thanh vì chỉ bật nhẹ hơi mở 2 môi ra là ok. Tương tư như các cặp phụ âm khác như : /t/-/d/, /k/-/g/,/f/-/v/,/m/,/n/...

Vậy sau khi đã tìm hiểu về âm hữu thanh, vô thanh thì bạn sẽ rất dễ dàng biết /s/ và /t/ là âm vô thanh, còn /z/ và /d/ là âm hữu thanh.Cho nên, khi thêm "s" và "ed" thì động từ (áp dụng cho cả danh từ) sẽ đọc đuôi là gì bằng cách:
+) Nếu động từ kết thúc là âm vô thanh thì thêm "s" và "ed" vào ta sẽ đọc bằng 2 âm vô thanh /s/ cho hiện tại và danh từ, còn đọc /t/ cho đuôi quá khư. VD: wants /s/ , breaks /s/ , stopped /t/, /parked /t/, steps /s/....
+) Nếu động từ kêt thúc là âm hữu thanh hoặc 1 nguyên âm đơn hay kép đều được thì ta sẽ chọn 2 âm hữu thanh cho chúng là /z/ cho hiện tại và danh từ, đọc là /d/ cho quá khứ. VD: needs /z/, names /z/, numbers /z/, named /d/, towed /d/, died /d/...
+) Trường hợp không thể đọc là /s/ /z/ hay /t/ /d/ thì để cho dễ đọc , âm /Iz/ và /Id/ sẽ được sản sinh ra để nối âm cho dễ đọc. Ví dụ từ fish kết thúc là phụ âm s cong môi ta có thêm một /s/ hay /z/ nữa vào cũng rất khó, nên phải viết thành "fishes" và sẽ nối thành /Iz/. Trường hợp kết thúc là /d/ /t/ với đuôi quá khứ như từ " needed, wanted" thì không thể nào phát âm thêm tiếp vào từ là /t/ hay /d/ nữa vì sẽ khó và bị trùng âm, nên âm /Id/ lại được sinh ra để nối âm cho dễ đọc.

210 xem 01 hữu ích viết –