Cách sử dụng thú vị của từ "Make"

Các cách sử dụng thú vị của động từ "make" - mà không hẳn chỉ có nghĩa là "làm":

1. Make light of = treat as unimportant (xem như là không quan trọng). Ngược với nó là Make much of=treat as very important.

2. Don’t make fun of somebody (make fun of= chế nhạo) - đừng có mà lôi ai đó ra làm trò cười

3. Make sense (hợp lý, có thể hiểu được) :
It doesn’t make any sense - Chẳng hợp lý gì cả, chẳng hiểu gì cả.

4. Make up someone’s mind: là quyết định.
Make up trong các trường hợp khác còn có các nghĩa khác nữa:
Make up a story: Dựng nên một câu chuyện
She’s making up for a big show: Cô ấy đang trang điểm cho một buổi biểu diễn lớn.
Let me make it up to you: Để tôi đền cho bạn nhé.
You should make up with her: Hãy làm lành với cô ấy đi.

5. Make someone’s peace with: có nghĩa là cam chịu với cái gì đó.

6. Make someone’s day.
Thank you very much for your gift. It really made my day!
Rất cám ơn bạn về món quà. Nó làm tôi thực sự hạnh phúc!

7. Make ends meet make both ends meet có nghĩa là xoay sở đủ sống, tức là những gì bạn làm ra thì đủ trang trải cho cuộc sống của bạn mà không thiếu thốn hay phải mắc nợ.

8. Make the most of: tận dụng hết/ sử dụng tối đa

227 xem 03 hữu ích viết –