8 danh ngôn về phái đẹp

img

1. Nobody can make you feel inferior without your permission.( Eleanor Roosevelt)
Không người đàn ông nào được phép khiến em cảm thấy mình kém cỏi, trừ phi em cho phép họ làm điều đó.

2. If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.( Margaret Thatcher)
Nếu bạn chỉ muốn những lời nói suông, hãy tìm đến một người đàn ông; nếu bạn thật sự cần hành động, hãy tìm đến một người phụ nữ.

3. Men who treat women as helpless and charming playthings, deserve women who treat men as delightful and generous bank accounts.
Những người đàn ông đối xử với phụ nữ như những món đồ chơi quyến rũ và vô dụng tất xứng đáng với những người phụ nữ coi đàn ông chẳng khác nào một tài khoản ngân hàng thú vị và hào phóng.

4. By and large, mothers and housewives are the only workers who do not have regular time off. They are the great vacation-less class.( Anne Morrow Lindberg)
Nhìn chung, những người mẹ và những người vợ là những người công nhân hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Họ là những người ít được hưởng ngày lễ nhất.

5. A charming woman doesn't follow the crowd. She is herself .( Loretta Young)
Một người phụ nữ quyến rũ là người không bao giờ chạy theo số đông. Cô ấy luôn là chính mình.

6. A woman's guess is much more accurate than a man's certainity. (Rudyard Kipling)
Sự phỏng đoán của một người phụ nữ còn chính xác hơn nhiều so với sự chắc chắn của đàn ông.

7. The fastest way to change society is to mobilize the women of the world. (Charles Malik)
Cách nhanh nhất để thay đổi thế giới chính là thông qua những người phụ nữ.

8. Women are the real architects of society. (Harriet Beecher Stowe)
Phụ nữ là những kiến trúc sư tuyệt vời nhất của cuộc sống.

-ST-

382 xem 02 hữu ích viết –