12 mẫu câu tiếng anh động viên người khác

Những lời động viên tuy đơn giản nhưng lại mang đến sức mạnh cho người nào đó có thể kiên trì, bền chí và cố gắng theo đuổi mục tiêu mà họ đặt ra.

1. Go on, you can do it! (Tiến lên, bạn làm được mà)

2. Just one more (Một lần nữa thôi)

3. Just a little harder (Gắng lên một chút nữa!)

4. Hang in there (Cố gắng lên!)

5. Stick with it (hãy kiên trì lên)

6. Stay at it (cứ cố gắng như vậy!)

7. Go for it! (Cứ làm đi/ Theo đuổi nó đi)

8. Give it a try/ Give it a shot (Cứ thử xem sao)

9. Give it your best shot! (Cố gắng hết mình vì việc đó xem!)

10. Give it your best (Cố gắng hết mình nhé!)

11. Keep at it/ Keep your nose over to the grindstone/ Keep bent over your work/ Keep working hard! (Hãy tiếp tục chăm chỉ như vậy!)

12. Hang tough (Cố hết sức mình nhé!)

184 xem 02 hữu ích viết –