10 thành ngữ "kỳ cục" trong tiếng anh

Người Việt thường nói "Giận điên tiết" còn người Anh lại thích dùng "Foam at the mouth" - xà phòng bám đầy miệng" để diễn tả sự bực tức.

1. Be foaming at the mouth
Nghĩa đen: bọt xà phòng bám đầy miệng
Nghĩa bóng: rất bực mình
Cách diễn đạt tương tự trong tiếng Việt: giận sôi máu/giận điên tiết
VD: I don't understand why he's foaming at the mouth.

2. Bring home the bacon
Nghĩa đen: mang được thịt xông khói về
Nghĩa bóng: kiếm tiền về nuôi sống gia đình
Cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt: đi kiếm cơm
VD: In Asean, men often bring home the bacon.

3. As cool as cucumber.
Nghĩa đen: bình tĩnh như quả dưa chuột
Nghĩa bóng: bình tĩnh, không nao núng như chưa có chuyện gì xảy ra
VD: She walked in as cool as a cucumber, as if nothing had happened.

4. Dead as a doornail
Nghĩa đen: chết cứng như cái đinh cửa
Nghĩa bóng: chết cứng
VD: It was as dead as a doornail.

5. Sombody's heart in one's mouth
Nghĩa đen: tim nhảy lên miệng
Nghĩa bóng: rất sợ
Cách diễn đạt tương tự trong tiếng Việt: sợ đến mức tim rơi ra ngoài
VD: My heart was in my mouth when I opened the letter.

6. Kick the bucket
Nghĩa đen: đá cái xô đi
Nghĩa bóng: chết
Cách diễn đạt tương tự trong tiếng Việt: xuống lỗ, xuống mồ
VD: The old girl finally kicked the bucket.

7. A piece of cake.
Nghĩa đen: mẩu bánh
Nghĩa bóng: rất dễ
Cách diễn đạt tương tự trong tiếng Việt: dễ như ăn kẹo
VD: For him, taking tests is a piece of cake.

8. You could hear a pin drop
Nghĩa đen: yên tĩnh đến mức nghe được tiếng cái đinh ghim rơi
Nghĩa bóng: rất yên tĩnh, im lặng vì ngạc nhiên, tập trung
VD: Her ex-husband turned up at the wedding and you could have heard a pin drop.

9. On your high horse
Nghĩa đen: ngồi cao trên lưng ngựa
Nghĩa bóng: cứ như thể bạn hơn người khác
VD: You shouldn't drink alcohol, it is bad for your health - You shouldn't be on your high nose, you smoke!

10. Drink like a fish
Nghĩa đen: uống như một con cá
Nghĩa bóng: uống quá nhiều rượu
VD: Every Sunday, he drinks like a fish.

123 xem 00 hữu ích viết –