Nguyễn Thị Nhung

Tôi yêu kế toán

Yêu kế toán, các bài viết hay của các cao thủ kế toán

Phạt vi phạm chế độ tài khoản kế toán?

Phạt vi phạm chế độ tài khoản kế toán ?

- Hoạch toán sai tài khoản?

- Hoạch toán tài khoản không đúng?

+Lần lượt theo các văn bản pháp lý theo mốc thời gian như sau:

Căn cứ 01:

NGHỊ ĐỊNH Số: 185/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 185/2004/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

...Tất cả
1,797 xem 02 hữu ích viết –

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa theo thông tư 200

Trên thực tế, nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa là một trong số những nghiệp vụ các bạn kế toán có thể dễ quên, hoặc dễ nhầm lẫn nhất. Thật sự, chỉ cần hiểu quy trình, các bạn hoàn toàn có thể tính đúng thuế, đưa bút toán hợp lý.

Sau đây, sẽ cập nhật lại một số bút toán nhập khẩu liên quan, mong rằng có thể chia sẻ kinh nghiệm nhập khẩu cho nhữn

...Tất cả
29,093 xem 04 hữu ích viết –

Hạch toán độc lập và hoạch toán phụ thuộc

Quyết định về loại hạch toán sẽ ảnh hưởng đến:

  • Việc quản lý sổ sách kế toán.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty. Về cơ bản chi nhánh hạch toán độc lậphạch toán phụ thuộc có những điểm sau:

1. Điểm giống nhau của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán p

...Tất cả
1,429 xem 02 hữu ích viết –

Các loại hình bán lẻ

Các loại hình bán lẻ vô cùng phong phú và đa dạng. Dựa trên các tiêu chí khác nhau người ta có thể phân loại ra nhiều loại hình bán lẻ khác nhau. Ví dụ phân loại theo quy mô thì các loại hình bán lẻ có các cơ sở bán lẻ lớn, vừa và nhỏ. Hay phân loại theo các chủ thể tham gia bán lẻ th&igra

...Tất cả
3,934 xem 02 hữu ích viết –

Cách phân loại thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán có thể được phân loại theo nhiều cáhc khác nhau. Dưới đây trình bày ba chách phân loại thẻ chủ yếu.

Căn cứ vào công nghệ sản xuất có 3 loại thẻ thanh toán sau:

Thẻ khắc chữ nổi: trên bề mặt thẻ được khắc chữ nổi. Hiện nay người ta không còn dùng nữa vì dễ làm giả.

Thẻ băng từ: được sản xuất dựa trên kỹ thuật thư tín với 2 băng từ chứ

...Tất cả
1,675 xem 03 hữu ích viết –

Các hình thưc bán sỉ

Người bán sỉ đưọc phân ra thành bốn nhóm: Người bán sỉ thương mại, người môi giới và đại lý, các chi nhánh và văn phòng của người sản xuất và ngưòi bán lẻ, và người bán sỉ chuyên doanh khác.

Người bán sỉ thương mại

Người bán sỉ thương mại là những doanh nghiệp thương mại độc lập mua quyền sở hữu hàng hóa mà họ kinh doanh. Tr

...Tất cả
817 xem 03 hữu ích viết –

TNCN trước 7/2013

- Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá, tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân ... thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho c

...Tất cả
1,756 xem 04 hữu ích viết –

TNCN sau 7/2013

- Tại điểm a.2; b3 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn: về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN trong kỳ tính thuế của cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu không hạch toán được chi phí và cá nhân kinh doanh thự

...Tất cả
720 xem 00 hữu ích viết –

Cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

- Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

- Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc khôn

...Tất cả
1,961 xem 02 hữu ích viết –

Khấu trừ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ


Khấu trừ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ

Tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
&

...Tất cả
594 xem 00 hữu ích viết –