Nguyên lý Kế toán

img

Em có một số thắc mắc mong các a/c giải đáp

1. Cái giá của hàng tồn kho đầu kì nó không cho thì em phải dùng cái giá trị hàng hóa ở bảng trên hay cả giá trị của hàng hóa và hàng gửi bán ạ?
2. Ở nghiệp vụ 1 thì nó cho chi phí vận chuyển hàng thì ở đây có 2 loại là hàng hóa và hàng gửi bán thì tách ra kiểu gì ạ?
3. Ở nghiệp vụ 3 nó có bảo là nhập lại kho 100sp thì lúc tính bằng phương pháp FIFO thì có tính số sản phẩm này không ạ?
4. Ở nghiệp vụ 4 nó bảo nhận góp vốn bằng 500sp thì 500sp đó là đã nhập kho hay chưa ạ, tính bằng FIFO có phải thêm vào không ạ?
CẢM ƠN CÁC A/C NHIỀU  [:D]

1,064 xem 00 hữu ích viết –