Mặt trời lủng lẳng

img

Mặt trời lủng lẳng
Anh nằm thẳng cẳng
Trên chiếc giường tây
Tay cầm cây bút
Chấm chấm, mút mút
Viết thư cho em
Hỡi em thân yêu
Từ ngày em đi
Cảnh nhà vắng vẻ
Con chó nó đẻ
Nó đẻ bốn con
Mặt nó to tròn
Giống em như đúc
Anh lấy tên em
Đặt tên cho chó
Mỗi lần gọi nó
Anh nhớ đến em
Hỡi em thân yêu.

391 xem 00 hữu ích viết –