CÁCH SỬ DỤNG PIVOT POINT TRONG GIAO DỊCH FOREX GOLD


PP là công cụ indicator khá thông dụng trong việc giao dịch forex, đặc biệt là sử dụng với cặp GBP/USD và XAU/USD. Hôm nay Linking Group sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng PP hiệu quả nhất và những mẹo trong việc ứng dụng PP.
img
PP: Điểm pivot
S1: Support thứ nhất ( mức hỗ trợ thứ nhất)
S2: Support thứ hai ( mức hỗ trợ thứ hai)
S3: Support thứ ba ( mức hỗ trợ thứ ba)
R1: Resistance thứ nhất ( mức kháng cự thứ nhất)
R2:  Resistance thứ hai ( mức kháng cự thứ hai)
R3:  Resistance thứ ba ( mức kháng cự thứ ba)
Công thức:
PP = (High + Low + Close)/3
S1 = (2 x PP) - High
R1 = (2xPP) - Low
S2 = PP - ( H - L)
R2 = pp + ( H - L)
1. Giao dịch Forex sử dụng PP
- Giao dịch trong thị trường biến thiên
PP là điểm đầu tiên chúng ta cần chú ý trước khi  vào thị trường giao dịch , bởi vì nó là mức sàn hoặc mức trần cơ bản. Sự di chuyển giá lớn nhất thường xuất hiện tại giá của mức PP.
Chỉ khi giá chạm PP thì chúng ta có thể quyết định mua (buy) hay bán (sell) và đặt lện ấn định chốt lợi nhuận hay cắt lỗ, thường thì nếu giá ở trên PP thì khả năng thị trường sẽ đi lên và nếu ở dưới thì khả năng thị trường sẽ đi xuống.
Nếu ta thấy giá di chuyển lên xuống quanh PP và đóng cửa dưới PP thì ta sẽ quyết định bán (sell). Điểm cắt lỗ sẽ ở trên PP và mục tiêu lợi nhuận đầu tiên sẽ là mức S1.
Tuy nhiên nếu ta tiếp tục thấy giá có xu hướng phá qua S1, thì chúng ta lên lưu ý đến điểm kỳ vọng lợi nhuận tiếp theo S2 hoặc S3. Linking Group Có 2 phương pháp để giữ lại lợi nhuận như sau:
* Khi giá phá qua S1 và có xu hướng chạm S2, ta rời điểm cắt lỗ trên vùng S1 và chú ý đến lợi nhuận tại S2, nếu giá tiếp tục đi qua S2 và có xu hướng chạm S3 thì ta sẽ rời điểm cắt lỗ trên vùng S2..Nếu thị trường đào chiều quay trở lại thì chúng ta giữ được khoản lợi nhuận đáng kể ( Cắt lỗ dương).
* Ví dụ với khối lượng 0.5 đặt sell và kỳ vọng lợi nhuận chạm S1, khi giá chạm S1 chúng ta sẽ thực hiện chốt lợi nhuận 0.25 lot, giữ lại 0.25lot đợi kỳ vọng S2, nếu giá phá qua S2 và có xu thế chạm S3, ta chốt 0.1 tại điểm S2 và giữ 0.15 đợi kỳ vọng S3. ( chốt lợi nhuận bậc thang kỳ vọng bán lại khi thị trường đào chiều).
- Mẹo giao dịch
* Nếu giá tại PP, theo rõi sự di chuyển trở lại S1 hay R1.
* Nếu giá tại R1, mong đợi nó di chuyển đến R2 hoặc trở lại PP
* Nếu không có tin gì quan trọng ảnh hưởng đến thị trường thì giá thường di chuyển từ PP đến S1 hoặc R1.
* Trong một xu hướng mạnh, có nhiều tin tức quan trọng, giá sẽ phá qua các mức hỗ trợ và kháng cự rồi đi tiếp.
-  Điều gì sẽ sảy ra nếu bạn xác định giá đóng cửa của ngày hôm sau?
Từ công thức : PP = ( H + L + C )/3 = > tìm ra được giá đóng cửa Close của ngày hôm đó nếu bạn xác định được giá cao nhất, thấp nhất của thị trường ngày hôm đó. Linking Group nghiên cứu trong 6 tháng và đã tìm ra cách xác định giá đóng cửa của ngày  với Gold, nhưng phải sau 21h30 và sai số tối thiểu 3,5 giá.
Chúng tôi đã dựa vào tính toán này để tính sóng hồi và có kế hoạch giao dịch cho những ngày tiếp diễn!
Nguồn : Linking Le

1,413 xem 00 hữu ích viết –