Câu hỏi dành cho anh Nguyễn Mạnh Dũng (Đại diện CyberAgent Ventures tại Việt Nam)

1. Từ năm 2007 đến bây giờ Việt Nam đã thay đổi như thế nào? Những người founder Việt có tốt hơn không? Họ khác như thế nào?

2. Điều gì còn thiếu để tạo nên một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại Việt Nam? Công nghệ, quản lý hay tầm nhìn?

3. Cơ hội nhận đầu tư của mô hình online content như kiểu thích ăn phở và các Vlogger review sản phẩm?

4. Các tiêu chí chính khi Cyber đầu tư các startup là gì ạ? Tại sao Cyber ko thành lập Quỹ ở VN mà chỉ là văn phòng đại diện?

5. Kênh tuyển dụng nhân tài cho startup?

6. Hệ sinh thái Startup ở VN đang yếu/thiếu ở mảng/yếu tố nào nhất?

7. Phụ nữ khởi nghiệp trong 5 năm tới cần chú ý điều gì?

8. Thị trường crowfunding ở Việt Nam so với Nhật Bản?

9. Không cần câu trả lời cho hầu hết câu hỏi của startup tại 1 thời điểm?

10. Dưới góc độ 1 nhà đầu tư, bạn sẽ chuẩn bị những gì trước khi startup?

11. CyberAgent Ventures không còn quan tâm tới các công ty game nữa?

12. CyberAgent Ventures có tiêu chí nào chuẩn để xét duyệt đầu tư một dự án không?

13. Công thức nhanh định giá cho một startup ở giai đoạn đầu?

14. Ngoài tech startup, liệu có cơ hội trong tương lai CAV sẽ mở rộng đầu tư những mảng khác, ví dụ F&B?

15. Study case mà CAV và các đối tác đã thực hiện thành công?

16. Lời khuyên từ nhà đầu tư cho dự team về smartphone app dưới dạng giải pháp thanh toán co khách hàng tại siêu thị?

17. Để kêu gọi được đầu tư từ các quỹ quốc tế vào công ty Việt Nam thì hệ thống tài chính cần chuẩn Việt Nam hay quốc tế?

Facebook: https://www.facebook.com/groups/launchpad/permalink/999812000060504

1,778 xem 05 hữu ích viết –