Hướng dẫn chi tiết xây dựng thang, bảng lương 2016

Công ty các bạn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chắc chắn hàng tháng sẽ có trả lương cho người lao động, nhưng….công ty các bạn đã xây dựng THANG BẢNG LƯƠNG, và đã nộp cho phòng lao động chưa? Chưa nộp có bị phạt không?

img

Theo quy định Khoản 10 điều 1 nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.

...Tất cả
3,373 xem 05 hữu ích viết –

Mẹo kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC

Mẹo kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC

1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
• Trường hợp có lãi, TK 4212 có số dư Có, kế toán ghi:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
• Trường hợp lỗ, TK 4212 có số dư Nợ, kế toán ghi:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có T

...Tất cả
1,857 xem 07 hữu ích viết –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách