AngularJs

Angular là một bộ Javascript Framework rất mạnh và thường được sử dụng để xây dựng project Single Page Application&

...Tất cả

AngularJs AngularJs

Làm việc với $scope.$emit và $scope.$on như thế nào?

Đặng Khiết Linh Đặng Khiết Linh
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Trúc Vy Lý Tấn Khang

Làm thế nào tôi có thể gửi đối tượng $scope của tôi đến 1 controller khác sử dụng phương thức .$emit and .$on?

function firstCtrl($scope)
{
    $scope.$emit('someEvent', [1,2,3]);
}

function secondCt
...Tất cả
13,878 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

AngularJs AngularJs

Đẩy dữ liệu vào mảng khi checkbox là checked và loại bỏ dữ liệu khỏi mảng khi checkbox là unchecked?

Hoàng Quang Tài Hoàng Quang Tài
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Trần Ánh Xuân, Tạ Xuân Vinh Hồ Minh Khuê ... (tất cả)

HTML:

<div ng-repeat="data in filters.status" >
    <label class="Form-label--tick">
        <input type="checkbox" value="data.id" id="status" ng-model="status" class="
...Tất cả
1,520 xem 06 theo dõi 05 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách