Tại sao Upques tồn tại

Nhiệm vụ của Upques là chia sẻ và phát triển kiến thức của một số chuyên ngành hiện nay. Một số lượng lớn các kiến thức mà có thể có giá trị cho nhiều người hiện nay chỉ có sẵn cho một số - hoặc là bị khóa trong đầu của người khác, hoặc chỉ có thể truy cập để lựa chọn và tìm thấy chúng trong các nhóm nhỏ lẻ. Chúng tôi muốn kết nối những người có kiến thức với những người cần nó, thu thập những người có quan điểm khác nhau để họ có thể hiểu nhau tốt hơn và trao quyền cho mọi người chia sẻ kiến thức của họ vì lợi ích của phần còn lại.

Trái tim của Upques là những câu hỏi

Trái tim của Upques là những câu hỏi - câu hỏi về những vấn đề mà bạn gặp phải trong quá trình học tập, làm việc của mình, đó là những câu hỏi mà có lẽ không chỉ bạn mà nhiều người khác cũng gặp phải. Upques là nơi bạn có thể đặt câu hỏi mà bạn quan tâm và nhận được câu trả lời thật tuyệt vời.