Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 916

hoàn ứng lại cho cá nhân

Tranthi  Ngantrang Tranthi Ngantrang
 00  01  00

vừa rồi công ty mình có tạm ứng số tiền 10tr của cá nhân A bằng chuyễn khoản, giờ mình muốn trả bằng tiền mặt được k. do cá nhân k có số tk

giò mình phải làm thế n

...Tất cả
916 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Tranthi  Ngantrang Tranthi Ngantrang
 00  01  00