Ngoại ngữ


Tiếng Anh Tiếng Anh

Dịch sang tiếng việt câu sau: "You want to come in my life, the door is open..."?

Hoàng Đạt Thiên Hoàng Đạt Thiên
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Mỹ Quyên Ngô Thủy Tiên

You want to come in my life, the door is open. You want to get out of my life, the door is open. Just one request. Don't stand at the door, you're blocking th traffic.

...Tất cả
4,118 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Tiếng Anh Tiếng Anh

Nghĩa của Pick up?

Huỳnh Hoàng Ngôn Huỳnh Hoàng Ngôn
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Duy Hiếu Trần Lệ Hoa
827 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Tiếng Anh Tiếng Anh

Phân biệt hai danh từ Award và Reward

01 bình chọn hữu ích bởi Lý Duy Công
610 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Bao Ich Can
Topic liên quan
Copyright © 2018, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách